Horné Vestenice - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Horné Vestenice, okres Prievidza, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 622 zosnulých v 311 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1902.

Správcom cintorína je Obec Horne Vestenice, Horné Vestenice 257, 97222 Nitrica. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie10.jpg okolie9.jpg okolie8.jpg okolie7.jpg okolie6.jpg okolie5.jpg okolie4.jpg okolie3.jpg okolie2.jpg okolie1.jpg air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
2 Jozef Goruška 18.7.1972 70
2 Jozefína Gorušková rod. Halušová 23.7.1991 75
3 Helenka Krajčová 28.8.1962 9
4 Martuška Olejková 27.8.1939 0
5 Gejza Olejka 1972 68
5 Katarína Olejková 1977 66
5 Milan Olejka 1999 53
5 Mária Olejková - -
6 Milan Ďuriga 15.10.1994 45

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: