Motešice - Horné Motešice

Cintorín Horné Motešice sa nachádza v obci Motešice, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 561 zosnulých v 320 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1913.

Správcom cintorína je Obec Motešice, Machnáčská 288, 91326 Motešice. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Dolné Motešice (123 hrobových miest) Peťovka (117 hrobových miest)

Fotogaléria

horne_motesice_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Ondrej Pavlech - -
1 Anna Pavlechová rod. Kučerková - -
1 Štefan Pavlech - -
1 Emília Pavlechová rod. Smolková 21.8.1980 77
2 Ján Smolka - -
2 Helena Smolková - -
2 Otto Smolka - -
2 Sidónia Smolková - -
2 Sidónia Smolková - -
2 Sidónia Smolková - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: