Žitná - Radiša - Cintorín Žitná Radiša Malý

Cintorín Cintorín Žitná Radiša Malý sa nachádza v obci Žitná - Radiša, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 187 zosnulých v 111 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1897.

Správcom cintorína je Obec Žitná Radiša, Žitná Radiša 105, 95642 Žitná Radiša. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Cintorín Žitná Radiša Veľký (323 hrobových miest)

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Jaroslav Miške 8.12.2008 76
1 Mária Mišková rod. Čukanová 6.2.2017 83
2 Július Pargáč 5.8.1998 33
2 Blanka Pargáčová rod. Krchová - -
3 Jozef Krcho 30.9.2002 75
3 Ida Krchová rod. Antalová 26.2.2006 73
4 Mária Škultétyová rod. Antalová - -
4 Peter Škultéty 11.1.2007 -
4 Soňa Bezáková rod. Škultétyová 23.7.1996 32
5 Miroslav Šípka 19.6.1996 33

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: