Bánovce nad Bebravou - Cintorín Žitná Radiša Veľký

Cintorín Cintorín Žitná Radiša Veľký sa nachádza v obci Bánovce nad Bebravou, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 447 zosnulých v 323 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1904.

Správcom cintorína je Obec Žitná Radiša, Žitná Radiša 105, 95642 Žitná Radiša. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Cintorín Žitná Radiša Malý (111 hrobových miest)

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
2 neznámy - -
3 neznámy - -
4 Karol Žigmund 6.11.1956 28
5 Alžbeta Hanková rod. Dubajová 1940 66
6 neznámy - -
7 neznámy - -
8 neznámy - -
9 Ján Pavle 1919 51
10 Anna Čukanová rod. Jamrichová 1925 35

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: