Hradište - Cintorín

Cintorín Cintorín sa nachádza v obci Hradište, okres Partizánske, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1027 zosnulých v 528 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1822.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Hradište, Hradište č. 278, 95854 Hradište. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie8.jpg okolie7.jpg okolie6.jpg okolie5.jpg okolie4.jpg okolie3.jpg okolie2.jpg okolie1.jpg air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Štefan Bagáč 13.5.1998 82
1 Magdaléna Bagáčová rod. Fodorová 25.9.1977 56
2 Jozef Fodora 27.9.1989 79
2 Vilma Fodorová rod. Brišková 27.11.2004 91
3 Milan Topora - -
3 Mária Toporová rod. Drnzíková - -
3 Daniel Habala - -
3 Jana Habalová rod. Toporová 15.2.2011 54
4 Juraj Mekyš - -
4 Helena Mekyšová - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: