Trenčianska Turná - Trenčianská Turná Hámre

Cintorín Trenčianská Turná Hámre sa nachádza v obci Trenčianska Turná, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 220 zosnulých v 204 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1896.

Správcom cintorína je Obec Trenčianska Turná, Trenčianska Turná č.86, 91321 Trenčianska Turná. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Hamre (0 hrobových miest) Hlavný (960 hrobových miest)

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Jozef Meravý 11.1.2008 77
1 Marta Meravá rod. Blašková 5.2.2011 77
2 Štefan Meravý 3.8.1980 65
2 Božena Meravá 11.11.1991 68
3 Ján Meravý 25.10.1953 66
3 Anna Meravá rod. Blašková 23.12.1979 93
4 Ľubko Meravý 21.1.1949 0
5 Pavel Meravý 6.8.1960 39
5 Anna Meravá rod. Dobiašová 7.9.1988 63
6 Božena Meravá rod. Husárová 29.5.2010 59

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: