Veľký Biel - Cintorín Veľký Biel - malý

Cintorín Cintorín Veľký Biel - malý sa nachádza v obci Veľký Biel, okres Senec, Bratislavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 292 zosnulých v 131 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1875.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Veľký Biel, Železničná 76, 90024 Veľký Biel. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Cintorín Veľký Biel (816 hrobových miest)

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 János Énekes 1998 70
1 Erzsébet Énekes rod. Horváth - -
2 csalad Énekes - -
2 csalad Lengyel - -
3 János Merkel 1995 66
3 Mária Merkel rod. Gogora 2005 73
3 László Merkel 2009 51
4 csalad Énekes - -
5 János Szalay 1973 73
5 Apollónia Szalay rod. Duray 1987 89

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: