Veľký Biel - Cintorín Veľký Biel - malý

Cintorín Cintorín Veľký Biel - malý sa nachádza v obci Veľký Biel, okres Senec, Bratislavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 293 zosnulých v 131 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1875.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Veľký Biel, Železničná 76, 90024 Veľký Biel. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Cintorín Veľký Biel (822 hrobových miest)  

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 02/4591 61 06, 02/4591 62 21
✉ dane@velkybiel.eu starosta@velkybiel.eu sekretariat@velkybiel.eu

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
6 Margit Szalay rod. Hoboth 8.12.2020 93
43 Marcela Takáčová 5.10.2020 79
53 Lajos Horváth 21.10.2019 85
122 Mária Horváthová rod. Bugová 4.4.2018 86
51 Gabriel Hobot 16.3.2018 68
42 Marta Takácsová rod. Fülöpová 13.3.2018 80
35 Otília Nádasdy rod. Brezina 2017 84
130 Tibor Horváth 25.11.2016 67
102 Ágnes Sípos 5.8.2016 96
66 Štefan Takács 2015 76

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: