Egreš - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Egreš, okres Trebišov, Košický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 410 zosnulých v 300 hroboch.

Správcom cintorína je Obec Egreš, Egreš 78, 07611 Plechotice. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Zablokovaný prístup

Ospravedlňujeme sa, ale správca cintorína nezrealizoval úhradu služby za ďaľšie obdobie vlastníkovi portálu, a z tohoto titulu sú údaje o hrobových miestach, zosnulých a nájomných zmluvách zneprístupnené.

Fotky okolia

egres_air.jpg