Dvorec - Cintorín Dvorec

Cintorín Cintorín Dvorec sa nachádza v obci Dvorec, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 467 zosnulých v 277 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1910.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Dvorec, Dvorec 69, 95655 Dvorec. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Jozef Mikuš 14.11.1980 71
1 Gabriela Mikušová rod. Zaťková 5.8.2005 90
2 Ján Peniak 23.12.1978 71
2 Mária Peniaková 14.6.2006 92
2 Mária Peniaková 14.6.2006 92
2 Elena Peniaková 10.8.2012 83
3 Rudolf Ražný 27.2.1995 85
3 Anna Ražná rod. Bulaková 29.11.1978 69
4 Anton Chalupek 7.7.1979 76
4 Margita Chalupeková rod. Galiková 13.6.1986 79

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: