Skalka nad Váhom - Cintorín Skalka nad Váhom - Skalská Nová Ves

Cintorín Cintorín Skalka nad Váhom - Skalská Nová Ves sa nachádza v obci Skalka nad Váhom, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 405 zosnulých v 245 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1885.

Správcom cintorína je Obec Skalka nad Váhom, Skala 103, 91331 Skalka nad Váhom. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Cintorín Skalka nad Váhom - Újazd (108 hrobových miest) Cintorín Skalka nad Váhom - Skala (224 hrobových miest)

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg okolie8.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Viktor Krovina 1963 41
1 Mária Krovinová rod. Poživencová 2016 93
1 Jozef Krovina 2015 60
2 Ján Hejdiš 4.3.1963 85
3 Mikuláš Juriga 27.6.1962 78
4 Štefan Tarabus 6.8.1967 58
4 Anna Tarabusová 14.3.1962 49
4 Villiam Tarabus 5.10.2009 70
5 Michal Rodák - -
6 neznámy - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: