Skalka nad Váhom - Cintorín Skalka nad Váhom - Skala

Cintorín Cintorín Skalka nad Váhom - Skala sa nachádza v obci Skalka nad Váhom, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 406 zosnulých v 224 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1904.

Správcom cintorína je Obec Skalka nad Váhom, Skala 103, 91331 Skalka nad Váhom. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Cintorín Skalka nad Váhom - Újazd (108 hrobových miest) Cintorín Skalka nad Váhom - Skalská Nová Ves (245 hrobových miest)

Fotogaléria

okolie8.jpg okolie7.jpg okolie6.jpg okolie5.jpg okolie4.jpg okolie3.jpg okolie2.jpg okolie1.jpg air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
2 Lozsek Ferencyne - -
3 Ján Trška 19.1.2003 56
4 Emília Ničnajdrová 1982 82
5 Ignác Zubo - -
5 Antónia Zubová 2.3.1987 56
5 Pavel Zubo 12.11.1980 26
6 Gejza Ondrkál 26.8.1980 68
6 Štefánia Ondrkálová rod. Dragulová 13.7.2005 84
7 Ján Jurenka 2008 70

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: