Skalka nad Váhom - Cintorín Skalka nad Váhom - Újazd

Cintorín Cintorín Skalka nad Váhom - Újazd sa nachádza v obci Skalka nad Váhom, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 187 zosnulých v 107 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1919.

Správcom cintorína je Obec Skalka nad Váhom, Skala 103, 91331 Skalka nad Váhom. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Cintorín Skalka nad Váhom - Skala (224 hrobových miest) Cintorín Skalka nad Váhom - Skalská Nová Ves (245 hrobových miest)

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
2 Jozef Zubo 17.6.1994 65
2 Margita Zubová rod. Orechovská - -
3 neznámy - -
4 Jozef Mičatka 18.6.1982 51
4 Helena Mičatková rod. Gajdošíková - -
5 Viliam Cíbik 13.7.1983 19
6 Mária Cíbiková rod. Horná-Vydrnák 5.3.1996 70
6 František Cíbik 6.8.2005 83
7 Jozef Dúžek 31.3.1985 79

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: