Košecké Podhradie - Cintorín Veľké Košecké Podhradie

Cintorín Cintorín Veľké Košecké Podhradie sa nachádza v obci Košecké Podhradie, okres Ilava, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 644 zosnulých v 372 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1887.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Košecké Podhradie, Košecké Podhradie č. 359, 01831 Košecké Podhradie. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Cintorín Malé Košecké Podhradie (245 hrobových miest) Cintorín Kopec (116 hrobových miest)

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Štefan Jančo 25.3.1969 75
1 Mária Jančová rod. Koišová 24.12.1959 67
2 Štefan Hudec 6.10.1959 33
2 rezerva - Amália Hudecová rod. Gregorová - -
3 Pavlína Vlčková rod. Martinková 1992 65
4 Andrej Budiač 31.7.1959 73
5 neznámy - -
5 Jozef Slávik 21.3.1959 90
6 Ján Suchomel 19.3.1959 68
7 Ján Suchomel 13.1.1959 36

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: