Košecké Podhradie - Cintorín Veľké Košecké Podhradie

Cintorín Cintorín Veľké Košecké Podhradie sa nachádza v obci Košecké Podhradie, okres Ilava, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 688 zosnulých v 378 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1887.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Košecké Podhradie, Košecké Podhradie č. 359, 01831 Košecké Podhradie. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Cintorín Malé Košecké Podhradie (249 hrobových miest)   Cintorín Kopec (118 hrobových miest)  

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 042/4473 328, 0903 615 442
✉ obec@koseckepodhradie.sk
🌐 http://www.koseckepodhradie.sk/

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg reklama okolie2.jpg reklama okolie3.jpg okolie4.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov:

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
233 Mária Záňová rod. Hudecová 30.10.2022 81
96 Albín Vavrík 29.7.2022 83
378 Milan Bartoš 7.5.2022 52
243 Štefan Živčic 4.5.2022 68
248 Oľga Suchomelová rod. Hudecová 21.2.2022 71
316 Jozef Koťan 4.2.2022 78
192 Hedviga Hírešová rod. Pružincová 22.11.2021 76
250 Štefan Šnapko 15.11.2021 73
229 Anna Gregorová 26.8.2021 67
174 Jozefa Bartošová rod. Hálová 31.7.2021 81

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: