Dolná Mariková - Cintorín Dolná Maríková

Cintorín Cintorín Dolná Maríková sa nachádza v obci Dolná Mariková, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1746 zosnulých v 1039 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1894.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Dolná Mariková, Dolná Mariková 150, 01802 Dolná Mariková. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie2.jpg okolie7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Štefánia Hromcová rod. Talačová - -
A / 1 Peter Hromec - -
B / 1 Štefan Šulavík - -
C / 1 Pavol Adamčík 24.2.1992 73
C / 1 Jozefína Adamčíková rod. Pecíková 9.10.1994 74
D / 1 Gabriel Fico 5.4.2001 93
D / 1 Jozefína Ficová rod. Kaniaková 25.3.2002 89
E / 1 Štefan Gašparík 31.10.1984 50
E / 1 Antónia Gašparíková 3.4.1990 52
E / 1 Slavko Gašparík 11.4.1998 34

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: