Dubodiel - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Dubodiel, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1201 zosnulých v 712 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1882.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Dubodiel, Dubodiel č.33, 91323 Dubodiel. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

dubodiel_air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Anton Skukálek 23.7.1987 63
2 Anton Skukálek 1947 68
2 Žofia Skukáleková 1973 84
2 Vilma Skukálková 1959 52
3 neznámy - -
4 neznámy - -
5 neznámy - -
6 neznámy - -
6 Vilma Skukálková 1959 52
7 Jozef Šatura 15.7.1957 91

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: