Dubodiel - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Dubodiel, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1264 zosnulých v 709 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1882.

Správcom cintorína je Obec Dubodiel, Dubodiel č.33, 91323 Dubodiel. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

dubodiel_air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Anton Skukálek 23.7.1987 63
2 Anton Skukálek 1947 68
2 Žofia Skukáleková 1973 84
2 Vilma Skukálková 1959 52
3 neznámy - -
4 neznámy - -
5 neznámy - -
6 neznámy - -
6 Vilma Skukálková 1959 52
7 Jozef Šatura 15.7.1957 91

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: