Rudinská - Cintorín Rudinská

Cintorín Cintorín Rudinská sa nachádza v obci Rudinská, okres Kysucké Nové Mesto, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 995 zosnulých v 502 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1905.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Rudinská, Rudinská 125, 02331 Rudinská. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 041 / 4241201, 4210199, 0910 998 123
✉ starosta@rudinska.sk, rudinska@rudinska.sk

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
447 Jozef Buček 16.6.2019 60
297 Emil Masarec 17.5.2019 83
145 Anna Hanuliaková 1.3.2019 81
501 Matej Malík 27.2.2019 71
186 Anna Brodková 22.2.2019 82
464 Zdena Bučková 27.12.2018 60
301 Žofia Ramšáková rod. Pečalková 9.11.2018 93
112 Agáta Škoríková 3.11.2018 84
279 Terézia Grešáková rod. Zemánková 1.11.2018 76
152 Albína Ságová 20.9.2018 86

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: