Udiča - Cintorín Prosné 1

Cintorín Cintorín Prosné 1 sa nachádza v obci Udiča, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 335 zosnulých v 177 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1962.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Udiča, Obecný úrad 302, 01801 Udiča. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Cintorín Udiča Veľká (608 hrobových miest) Cintorín Udiča Malá (263 hrobových miest) Cintorín Upohlav (131 hrobových miest) Udiča Prosné 2 (223 hrobových miest)

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Agneša Šulhanová 28.8.1988 79
2 Peter Boďo 17.1.1965 49
2 Bernadína Boďová 29.1.2007 87
3 Gregor Buday 28.8.1979 86
3 Terézia Budayová rod. Furdzová 24.1.1965 63
4 Vincent Buday 20.3.1965 70
4 Viktoria Budayová rod. Galková - -
5 Jozef Kaniak 17.6.1972 22
5 Ján Kaniak 7.5.1965 60
5 Valéria Kaniaková 8.6.1994 82

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: