Udiča - Cintorín Upohlav

Cintorín Cintorín Upohlav sa nachádza v obci Udiča, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 218 zosnulých v 131 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1900.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Udiča, Obecný úrad 302, 01801 Udiča. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Cintorín Udiča Veľká (608 hrobových miest) Cintorín Udiča Malá (263 hrobových miest) Cintorín Prosné 1 (177 hrobových miest) Udiča Prosné 2 (223 hrobových miest)

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
2 Janka Štefánková rod. Potáčová 1918 28
3 Marek Pecko 1991 77
3 Eva Pecková 2002 84
4 Veronika Mikolás 22.12.1917 19
5 neznámy - -
6 Ladislav Portášik - -
6 Terézia Portášiková - -
7 Imrich Repáč 1910 21
7 Jozefína Repáčová 1961 82

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: