Udiča - Cintorín Udiča Veľká

Cintorín Cintorín Udiča Veľká sa nachádza v obci Udiča, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 991 zosnulých v 608 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1900.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Udiča, Obecný úrad 302, 01801 Udiča. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Cintorín Udiča Malá (263 hrobových miest) Cintorín Upohlav (131 hrobových miest) Cintorín Prosné 1 (177 hrobových miest) Udiča Prosné 2 (223 hrobových miest)

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
3 Paulína Tršková 25.2.1933 0
3 Miroslav Sirvoň 7.6.2014 55
4 Vlasta Tučníková - -
4 Marek Tučník 14.8.1984 71
4 Mária Tučníková - -
5 Jozef Buday 24.5.1984 62
5 Berta Budayová rod. Markovičová 1.3.2007 85
6 Rudolf Markovič 25.9.1984 64
6 Margita Markovičová rod. Minariková 7.12.2003 78
7 Turiak rod. Ján 30.6.1939 0

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: