Nitrianske Rudno - Hlavný - Seč

Cintorín Hlavný - Seč sa nachádza v obci Nitrianske Rudno, okres Prievidza, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 377 zosnulých v 212 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1927.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Na tomto cintoríne si môžete rezervovať voľné hrobové miesta prostredníctvom tiejto internetovej stránky. Aktuálny zoznam voľných hrobových miest s rezervačným formulárom nájdete tu.

Správcom cintorína je Obec Seč, Seč 133, 97226 Seč Nitrianské Rudno. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Margita Sobotová rod. Ďurišová 31.10.1983 89
1 Ondrej Sobota 12.3.1968 79
1 Sobotova - -
2 Margita Sobotová rod. Gamanová 15.1.1949 29
2 Jozef Sobota 2.5.1994 80
2 Margita Sobotová rod. Kotulová 2.6.2015 91
3 Milan Sobota - -
3 Marta Sobotová - -
4 neznámy - -
5 neznámy - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: