Nitrianske Rudno - Hlavný - Seč

Cintorín Hlavný - Seč sa nachádza v obci Nitrianske Rudno, okres Prievidza, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 376 zosnulých v 212 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1927.

Správcom cintorína je Obec Seč, Seč 133, 97226 Seč Nitrianské Rudno. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie6.jpg okolie5.jpg okolie4.jpg okolie3.jpg okolie2.jpg okolie1.jpg air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Margita Sobotová rod. Ďurišová 31.10.1983 89
1 Ondrej Sobota 12.3.1968 79
1 Sobotova - -
2 Margita Sobotová rod. Gamanová 15.1.1949 29
2 Jozef Sobota 2.5.1994 80
2 Margita Sobotová rod. Kotulová 2.6.2015 91
3 Milan Sobota - -
3 Marta Sobotová - -
4 neznámy - -
5 neznámy - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: