Chudá Lehota - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Chudá Lehota, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 295 zosnulých v 206 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1899.

Správcom cintorína je Obec Chudá Lehota, Chudá Lehota 21, 95638 Šišov. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Emil Sečkár 25.2.1989 75
1 Mária Sečkárová rod. Šimunčíková 21.5.2011 92
2 Pukancová - -
3 Sečkár st. - -
3 Sečkárová-mamičk Emila S. - -
4 Vojtech Strelka 1954 84
4 Anna Strelková rod. Hercegová 1952 73
5 Ľudovít Strelka 18.4.2004 91
5 Štefánia Strelková rod. Rybanská 10.11.2001 78
6 neznámy - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: