Pružina - Cintorín Pružina

Cintorín Cintorín Pružina sa nachádza v obci Pružina, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1861 zosnulých v 1007 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1885.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Pružina, Obecný Úrad pružina č.415, 01822 Pružina. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
C / 1 Oľga Ondrejková rod. Kostková - -
C / 1 Jozef Ondrejka - -
A / 1 Jaroslav Roman 8.2.2015 68
D / 1 neznámy - -
B / 1 František Pauer 11.10.2005 69
B / 1 Antónia Pauerová rod. Pašková 7.1.2011 76
B / 1 Ján Pauer 11.4.1949 71
B / 1 Gabriela Pauerová rod. Kresánková 7.11.1968 83
E / 1 Viera Križanová rod. Balážová 5.8.2015 68
E / 2 Rudolf Pecho 31.5.2016 70

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: