Hronská Dúbrava - Hronská Dúbrava horná časť

Cintorín Hronská Dúbrava horná časť sa nachádza v obci Hronská Dúbrava, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 117 zosnulých v 83 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1904.

Správcom cintorína je Obec Hronská Dúbrava, Hronská Dúbrava č.112, 96611 Hronská Dúbrava , Trnava Hora. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Hronská Dúbrava dolná časť (172 hrobových miest)

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie5.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Pavel Mikula - -
1 Veronika Mikulová 1975 86
2 neznámy - -
3 neznámy - -
4 neznámy - -
5 Anna Rusková rod. Dúbravská 1952 72
5 Štefan Rusko 1949 69
6 Tomáš Beňo - -
6 Margita Beňová rod. Čaklošová - -
7 Beňová - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: