Hronská Dúbrava - Hronská Dúbrava dolná časť

Cintorín Hronská Dúbrava dolná časť sa nachádza v obci Hronská Dúbrava, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 343 zosnulých v 174 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1932.

Správcom cintorína je Obec Hronská Dúbrava, Hronská Dúbrava č.112, 96611 Hronská Dúbrava , Trnava Hora. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Hronská Dúbrava horná časť (83 hrobových miest)

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Michal Štutik 2014 30
2 Ľubica Gáliková rod. Kvasnicová 5.7.2015 65
3 Voľné - -
4 Ján Maľo 6.11.1997 59
4 Mária Maľová - -
5 Ladislav Kvasnica 13.8.1981 68
5 Júlia Kvasnicová rod. Grolmusová 29.4.1997 73
6 Mária Moravová 2015 64
7 Ondrej Tuharský 1996 75
7 Anna Tuharská rod. Packová 2016 96

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: