Sverepec - Sverepec Nový

Cintorín Sverepec Nový sa nachádza v obci Sverepec, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 93 zosnulých v 130 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1999.

Správcom cintorína je Obec Sverepec, Sverepec 215, 01701 Sverepec. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Sverepec starý (326 hrobových miest)

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 1 Miroslav Lieskovský 11.12.2012 21
A / 1 Zuzana Balcarová rod. Dubová 27.7.1999 -
A / 2 Augustín Rychtárik 16.12.2002 71
B / 2 Emília Puchríková 6.9.2010 62
B / 2 František Puchrík - -
B / 3 Emil Hošták 21.6.2013 60
B / 3 Zuzana Hoštáková - -
A / 3 Jaroslav Hošták 10.1.2004 48
A / 4 Jozef Križan 12.7.2007 60
B / 4 Ján Galba 12.5.2014 43

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: