Sverepec - Sverepec Nový

Cintorín Sverepec Nový sa nachádza v obci Sverepec, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 97 zosnulých v 130 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1999.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Sverepec, Sverepec 215, 01701 Sverepec. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Sverepec starý (326 hrobových miest)

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 1 Miroslav Lieskovský 11.12.2012 21
A / 1 Zuzana Balcarová rod. Dubová 27.7.1999 -
A / 2 Augustín Rychtárik 16.12.2002 71
B / 2 Emília Puchríková 6.9.2010 62
B / 2 František Puchrík - -
B / 3 Emil Hošták 21.6.2013 60
B / 3 Zuzana Hoštáková - -
A / 3 Jaroslav Hošták 10.1.2004 48
A / 4 Jozef Križan 12.7.2007 60
B / 4 Ján Galba 12.5.2014 43

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: