Sverepec - Sverepec starý

Cintorín Sverepec starý sa nachádza v obci Sverepec, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 643 zosnulých v 326 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1922.

Správcom cintorína je Obec Sverepec, Sverepec 215, 01701 Sverepec. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Sverepec Nový (130 hrobových miest)

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
2 neznámy - -
3 Mária Kubišová rod. Gašpárková 1990 78
3 Anton Kubiš 2000 94
4 Eva Čižmárová rod. Hôrková 1989 67
4 Jozef Čižmár 1989 74
5 Jozef Lazový 5.2.2003 86
5 Žofia Lazová rod. Matejčíková 19.9.2003 80
6 František Štefina 14.4.2011 83
6 Anna Štefinová rod. Moravčíková - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: