Sverepec - Sverepec starý

Cintorín Sverepec starý sa nachádza v obci Sverepec, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 658 zosnulých v 326 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1922.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Sverepec, Sverepec 215, 01701 Sverepec. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Sverepec Nový (130 hrobových miest)

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
2 neznámy - -
3 Mária Kubišová rod. Gašpárková 1990 78
3 Anton Kubiš 2000 94
3 Jozef Kubiš 22.3.2018 76
4 Eva Čižmárová rod. Hôrková 1989 67
4 Jozef Čižmár 1989 74
5 Jozef Lazový 5.2.2003 86
5 Žofia Lazová rod. Matejčíková 19.9.2003 80
6 František Štefina 14.4.2011 83

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: