Trenčianske Jastrabie - Cintorín Trenčianské Jastrabie

Cintorín Cintorín Trenčianské Jastrabie sa nachádza v obci Trenčianske Jastrabie, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1178 zosnulých v 667 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1872.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Trenčianské Jastrabie, Trenčianske Jastrabie 102, 91322 Trenčianske Jastrabie. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 1 Tiborko Valach 15.10.1949 0
A / 1 Ján Lobotka 31.1.1957 83
A / 1 Mária Lobotková rod. Uhrová 26.6.1966 88
C / 1 Karol Žák 3.10.2013 79
C / 1 Ľudovít Žák - -
C / 1 Terézia Žáková rod. Ďurechová - -
C / 2 Jaroslav Mikula - -
C / 2 Terézia Mikulová rod. Žáková 27.8.2007 44
A / 2 neznámy - -
B / 2 Lydka Žákechová 15.11.1953 0

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: