Červený Kameň - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Červený Kameň, okres Ilava, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 805 zosnulých v 397 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1930.

Správcom cintorína je Obec Červený Kameň, Červený Kameň č.226, 01856 Červený Kameň. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

cerveny_kamen_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Valent Strapko - -
1 Katerina Strapková - -
2 Terézia Martišová rod. Pagáčová 28.12.1965 89
2 Pavol Martiš 2.6.1970 65
2 Veronika Martišová rod. Špániková 10.12.1998 87
3 Jozef Gašpar 3.11.1975 40
3 Kvetoslava Gašparová rod. Dohňanská - -
4 Štefan Majerech 1.2.1983 82
4 Michal Majerech 12.3.1965 29
4 Mária Majerechová 3.4.1990 81

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: