Červený Kameň - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Červený Kameň, okres Ilava, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 858 zosnulých v 413 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1911.

Správcom cintorína je Obec Červený Kameň, Červený Kameň č.226, 01856 Červený Kameň. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg okolie8.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Valent Strapko 1991 79
1 Katerina Strapková 1997 85
1 Ernest Strapko 1996 67
1 Jozefína Strapková - -
2 Terézia Martišová rod. Pagáčová 28.12.1965 89
2 Pavol Martiš 2.6.1970 65
2 Veronika Martišová rod. Špániková 10.12.1998 87
3 Jozef Gašpar 3.11.1975 40
3 Kvetoslava Gašparová rod. Dohňanská - -
4 Štefan Majerech 1.2.1983 82

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: