Trenčianske Mitice - Zemianské Mitice

Cintorín Zemianské Mitice sa nachádza v obci Trenčianske Mitice, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 329 zosnulých v 211 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1882.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Trenčianské Mitice, Trenčianske Mitice 164, 91322 Trenčianské Mitice. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Kostolné Mitice (181 hrobových miest) Rožňové Mitice (269 hrobových miest)

Fotogaléria

okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Veronika Žilkayová rod. Berecová 21.11.1910 67
2 Anna Ondrzská - -
2 Ján Ondrzský 1915 -
3 Mária Beďačová rod. Múdra 7.6.1973 84
4 Anna Beďačová rod. Jarošová 10.2.1912 35
4 Jozef Beďač 5.5.1957 81
6 Irena Beďačová - -
6 Ladislav Beďač 12.7.2006 57
6 Margita Beďačová rod. Tomášová 22.11.1994 73
6 Koloman Beďač 26.9.1984 75

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: