Trenčianske Mitice - Rožňové Mitice

Cintorín Rožňové Mitice sa nachádza v obci Trenčianske Mitice, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 412 zosnulých v 269 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1919.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Trenčianské Mitice, Trenčianske Mitice 164, 91322 Trenčianské Mitice. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Kostolné Mitice (181 hrobových miest) Zemianské Mitice (211 hrobových miest)

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Matúš Žáčik 13.7.1996 73
1 Marta Žáčiková 5.1.1998 68
2 Anton Beďatš 20.1.1981 73
2 Paulína Beďatšová rod. Maršalková 11.11.1985 75
3 neznámy - -
4 Karol Sypták 14.10.1959 54
4 Mária Syptáková rod. Birasová 1.5.1984 76
5 Anna Lobotková rod. Čačíková 31.1.1961 89
5 Ján Lobotka 2.12.1964 93
6 Veronika Uhrová rod. Janíková 24.2.1961 82

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: