Trenčianske Mitice - Kostolné Mitice

Cintorín Kostolné Mitice sa nachádza v obci Trenčianske Mitice, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 241 zosnulých v 181 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1834.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Trenčianské Mitice, Trenčianske Mitice 164, 91322 Trenčianské Mitice. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Rožňové Mitice (269 hrobových miest) Zemianské Mitice (211 hrobových miest)

Fotogaléria

okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Lýdia Hlobeňová 14.2.1971 58
1 Vincent Hlobeň 5.8.1970 62
2 Štefan Galko 21.2.1970 73
2 Anna Galková rod. Hoššová 13.10.1983 84
3 Maria Ševčíková rod. Valentová 25.10.1975 73
3 0ndrej Ševčík 3.5.1966 70
4 Jozef Hoššo 7.9.1976 89
4 Augustína Hoššová 24.2.1963 76
5 Michal Benčo 30.6.1962 86
5 Helena Benčová rod. Jánošíková 25.4.1962 80

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: