Svinná - Cintorín Svinná

Cintorín Cintorín Svinná sa nachádza v obci Svinná, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1344 zosnulých v 664 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1900.

Správcom cintorína je Svinná, Svinná 141, 91324 Svinná. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie6.jpg okolie5.jpg okolie4.jpg okolie3.jpg okolie1.jpg air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 MARIANKO SYRNÝ 8.11.1978 0
B / 1 LUKÁŠKO MOKRÁŇ 31.5.1992 4
B / 2 JOZEF BEJDÁK 29.8.1952 31
B / 2 ANTÓNIA BEJDÁKOVÁ rod. Mokráňová 11.9.2008 84
A / 2 Janka SYRNÁ 1973 0
A / 3 Dušanko KRAJČÍK 20.11.1973 0
B / 3 JOZEF ILLA 23.8.1978 49
B / 3 OĽGA ILLOVÁ rod. Vavrová - -
B / 4 JÁN BROŽEK 5.4.1978 76
B / 4 VLADIMÍR BROŽEK - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: