Jánovce - Janovce - evanjelický

Cintorín Janovce - evanjelický sa nachádza v obci Jánovce, okres Galanta, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 61 zosnulých v 45 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1935.

Správcom cintorína je Obec Jánovce, Jánovce 24, 92522 Veľké Úľany. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Janovce - katolícky (203 hrobových miest)

Fotogaléria

okolie_4.jpg okolie_3.jpg okolie_1.jpg okolie_2.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
2 Anna Botková 1985 41
3 Ondrej Škultéty 1948 63
4 Peter Botka - -
5 Michal Botka 1953 47
5 Zuzana Botková 1992 83
6 Ján Šebeň 16.5.1953 62
6 Anna Šebeňová rod. Kuricová 5.8.1969 76
7 Michal Botka - -
8 Anna Valová rod. Pavle 19.3.1957 49

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: