Nitrianske Rudno - Nitrianske Rudno veľký

Cintorín Nitrianske Rudno veľký sa nachádza v obci Nitrianske Rudno, okres Prievidza, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 932 zosnulých v 536 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1878.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Nitrianské Rudno, Hlavná 1, 97226 Nitrianske Rudno. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Nitrianske Rudno starý (110 hrobových miest)

Fotogaléria

okolie_6.jpg okolie_2.jpg okolie_1.jpg okolie_5.jpg okolie_3.jpg okolie_4.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Ondrej Kováč - -
U / 1 rod. Ferenčíková - -
U / 1 Anton Ferenčíková - -
U / 2 Tomáš Harag 2.9.2006 78
U / 2 Viera Haragová - -
A / 2 neznámy - -
A / 3 Katarína Šišmišová rod. Hudecová 2.4.1963 90
U / 3 Jozef Turanský 25.10.2006 79
U / 4 Peter Lupták 19.4.2013 57
U / 4 Nataša Luptáková 7.7.2015 54

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: