Častkovce - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Častkovce, okres Nové Mesto n.Váhom, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 107 zosnulých v 101 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1971.

Správcom cintorína je Obec Častkovce, Častkovce 399, 91627 Častkovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Michal Halienka 3.5.2004 80
1 Jozefa Halienková rod. Hladká 9.11.2017 87
2 neznámy - -
3 Emil Valo 1.6.2013 79
3 Gabriela Valová rod. Gajdošová 6.2.1999 56
4 Jozef Líška 26.6.2014 84
4 Elita Líšková rod. Žáková 19.9.2017 84
5 Jozef Pastorek 16.2.1999 88
5 Katarína Pastorková rod. Cagalová 28.3.2008 87
6 Rudolf Čechvala 3.12.2012 78

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: