Močenok - Močenok Dolný

Cintorín Močenok Dolný sa nachádza v obci Močenok, okres Šaľa, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 2058 zosnulých v 1194 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1862.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Močenok, Sv.Gorazda 629/82, 95131 Močenok. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Močenok Horný (1326 hrobových miest)

Fotogaléria

okolie_1.jpg okolie_2.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Rozália Plešková rod. Maláriková 17.12.1986 75
C / 1 Aranka Nagyová rod. Hippová 7.11.1977 76
C / 1 Katarína Nagyová 6.8.1998 74
D / 1 Helena Švondrová - -
B / 1 Jozef Szabo 1951 -
E / 1 Jozef Rist 12.10.1950 0
F / 1 Mária Vicanová 1945 -
F / 2 Katarína Sötötová - -
E / 2 Alexander Šimko 1950 0
B / 2 neznámy - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: