Močenok - Močenok Horný

Cintorín Močenok Horný sa nachádza v obci Močenok, okres Šaľa, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 2698 zosnulých v 1328 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1886.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Močenok, Sv.Gorazda 629/82, 95131 Močenok. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Močenok Dolný (1196 hrobových miest)

Fotogaléria

c/cinao2_285-291_a_308-310.jpg c/cinao1_285-291_a_308-310.jpg okolie_2.jpg okolie_1.jpg okolie_3.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Marián Šimko 23.7.2004 56
C / 1 Gejza Sýkora 24.12.1949 30
B / 1 Jozef Šimko 18.1.1970 57
B / 1 Veronika Šimková rod. Korgová 16.4.2014 94
B / 1 Jozef Šimko 12.5.2011 63
B / 1 Gabriela Šimková rod. Sklenárová 11.5.2014 65
D / 1 Ján Packa 1.12.1994 68
D / 1 Mária Packová rod. Stranáková 17.9.2003 71
E / 1 Július Tóth 26.11.2003 78
E / 1 Terézia Tóthová rod. Suchá 6.4.2016 79

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: