Černík - Černík

Cintorín Černík sa nachádza v obci Černík, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1181 zosnulých v 722 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1885.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Černík, č.d. 145, 94105 Černík. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie_4.jpg okolie_8.jpg okolie_3.jpg okolie_10.jpg okolie_5.jpg okolie_9.jpg okolie_1.jpg okolie_2.jpg okolie_11.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 1 Vojtech Hlinka 22.12.2000 50
A / 1 Timotej Šípoš - -
C / 1 Štefan Dragúň 1941 64
C / 1 Žofia Dragúňová rod. Vengerová 1970 89
C / 2 Apolónia Štaštíková rod. Zavarská 1944 68
A / 2 Gitka Krupová 27.7.1952 1
B / 2 Štefan Kuťka 8.2.1939 27
B / 2 Katarína Kuťková rod. Hajnalová 18.4.1992 81
B / 3 Stanislav Zradula 15.9.1988 52
B / 3 Ludmila Zradulová rod. Janišová 28.7.2005 64

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: