Pastovce - Pastovce

Cintorín Pastovce sa nachádza v obci Pastovce, okres Levice, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 764 zosnulých v 463 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1883.

Správcom cintorína je Obec Pastovce, Pastovce 51, 93574 Pastovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie_4.jpg okolie_3.jpg okolie_5.jpg okolie_1.jpg okolie_2.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 neznámy - -
B / 1 neznámy - -
C / 1 neznámy - -
C / 2 neznámy - -
B / 2 neznámy - -
A / 2 József Varga 1941 64
A / 3 Erzsébet Sipos 1940 34
A / 3 Vicencz 1976 90
A / 3 Júlia Vicencz 1985 75
B / 3 neznámy - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: