Pastovce - Pastovce

Cintorín Pastovce sa nachádza v obci Pastovce, okres Levice, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 764 zosnulých v 463 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1883.

Správcom cintorína je Obec Pastovce, Pastovce 51, 93574 Pastovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✉ pastovce@pastovce.sk

Fotogaléria

okolie_4.jpg okolie_3.jpg okolie_5.jpg okolie_1.jpg okolie_2.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 134 Alžbeta Flešková rod. Porubská 21.9.2014 86
A / 186 Eduard Filus 20.9.2014 67
A / 220 Eszter Kassai rod. Leczki 2014 84
B / 62 Štefan Lukáč 9.7.2013 56
B / 71 Helena Balázsová rod. Stankovičová 2013 70
B / 124 Martin Novosádek 2013 66
A / 195 Vilma Koncz rod. Tóth 2013 89
B / 93 Magdaléna Brúderová 4.12.2012 67
A / 74 Mária Urbán 3.3.2012 73
A / 204 Erzsébet Koczó rod. Sípos 2012 88

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: