Branovo - Branovo

Cintorín Branovo sa nachádza v obci Branovo, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 868 zosnulých v 438 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1879.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Branovo, Branovo 46, 94131 Dvory nad Žitavou. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie_4.jpg okolie_8.jpg okolie_3.jpg okolie_5.jpg okolie_1.jpg okolie_2.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 neznámy - -
B / 1 Ondrej Kalina 1980 91
B / 1 Mária Kalinová rod. Bakalárová 1972 78
C / 1 Gustáv Strowický - -
C / 2 Dušan Pavlovič 1972 21
C / 2 Michal Pavlovič 2004 83
C / 2 Anna Pavlovičová rod. Demová 2010 87
B / 2 Ondrej Kalina 1986 68
B / 2 Mária Kalinová rod. Gašparíková 2004 82
A / 2 Michal Bristrovič 1985 64

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: