Dolný Bar - Dolný Bar

Cintorín Dolný Bar sa nachádza v obci Dolný Bar, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 539 zosnulých v 352 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1849.

Správcom cintorína je Obec Dolný Bar, č.d. 30, 93014 Dolný Bar. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie_4.jpg okolie_8.jpg okolie_3.jpg okolie_5.jpg okolie_1.jpg okolie_2.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Rezső Patassy 1929 62
B / 1 Pál Gémesi 2003 75
B / 1 Júlia Gémesi rod. Mozsári 1975 46
B / 2 Juraj Žilinský 1989 65
B / 2 Anna Žilinská rod. Sýkorová - -
B / 2 Juraj Žilinský 1980 35
A / 2 Ignácz Patassy 20.1.1939 82
A / 2 Anna Patassy rod. Nagy 28.6.1929 67
A / 3 neznámy - -
B / 3 Juraj Žilinský 1975 80

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: