Ratkovce - Ratkovce

Cintorín Ratkovce sa nachádza v obci Ratkovce, okres Hlohovec, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 435 zosnulých v 247 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1882.

Správcom cintorína je Obec Ratkovce, č.d. 97, 92042 Ratkovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie_4.jpg okolie_8.jpg okolie_3.jpg okolie_5.jpg okolie_1.jpg okolie_2.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Jan Bokor 14.4.1933 33
A / 1 Anna Bokorová rod. Štaigerová 27.4.1978 -
B / 1 Ján Mikuš 16.8.1931 64
B / 1 Katarína Mikušová rod. Pavlíková 14.4.1954 85
B / 1 Jozef Mikuš 25.3.2013 91
B / 1 Augustín Mikuš - -
B / 1 Katarína Mikušová rod. Mrvová 29.6.1984 87
A / 2 Jozef Mikuš 7.7.2008 86
A / 2 Irena Mikušová rod. Moravcová 28.4.2004 74
A / 3 Michal Mikuš 2.4.1924 40

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: