Kátlovce - Kátlovce

Cintorín Kátlovce sa nachádza v obci Kátlovce, okres Trnava, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 997 zosnulých v 538 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1878.

Správcom cintorína je Obec Kátlovce, č.d. 1, 91955 Kátlovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie_4.jpg okolie_8.jpg okolie_3.jpg okolie_10.jpg okolie_5.jpg okolie_12.jpg okolie_9.jpg okolie_1.jpg okolie_2.jpg okolie_11.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Marek Jančovič 9.12.2011 16
B / 1 Emil Čapoš 16.1.2001 72
B / 1 Anastázia Čapošová rod. Uváčková 23.3.1988 57
B / 1 Teofil Uvačik 27.11.1943 23
B / 2 Silvia Hupková rod. Čapošová 11.6.2003 49
B / 2 starí rodičia Uváčkoví - -
B / 2 Ján Hupka - -
A / 2 starí rodičia Jančovičoví - -
A / 2 Ján Jančovič - -
A / 2 Ernestína Jančovičová rod. Martinovičová - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: