Kátlovce - Kátlovce

Cintorín Kátlovce sa nachádza v obci Kátlovce, okres Trnava, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1007 zosnulých v 539 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1878.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Kátlovce, č.d. 1, 91955 Kátlovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie_4.jpg okolie_8.jpg okolie_3.jpg okolie_10.jpg okolie_5.jpg okolie_12.jpg okolie_9.jpg okolie_1.jpg okolie_2.jpg okolie_11.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Marek Jančovič 9.12.2011 16
B / 1 Emil Čapoš 16.1.2001 72
B / 1 Anastázia Čapošová rod. Uváčková 23.3.1988 57
B / 1 Teofil Uvačik 27.11.1943 23
B / 2 Silvia Hupková rod. Čapošová 11.6.2003 49
B / 2 starí rodičia Uváčkoví - -
B / 2 Ján Hupka - -
A / 2 starí rodičia Jančovičoví - -
A / 2 Ján Jančovič - -
A / 2 Ernestína Jančovičová rod. Martinovičová - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: