Pavlice - Pavlice

Cintorín Pavlice sa nachádza v obci Pavlice, okres Trnava, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 590 zosnulých v 327 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1893.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Pavlice, Pavlice č. 146, 91942 Pavlice. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie_1.jpg okolie_2.jpg okolie_3.jpg okolie_4.jpg okolie_5.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg okolie_8.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
2 Terézia Kovačičová rod. Hubinská 8.3.1983 78
3 Jursa 1941 28
4 Anna Krajčovičová rod. Šmidová 10.11.1940 64
4 Filip Hornáček 16.1.1931 38
4 Mária Hornáčková rod. Krajčovičová 5.11.1971 79
5 Mária Hornáčková rod. Koišová 23.9.2018 93
6 Jozef Trepák 5.11.1925 75
6 Mária Trepáková rod. Gáliková 28.10.1922 62
6 Mária Trepáková 24.5.1970 80

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: