Mýtne Ludany - Mýtne Ludany-reformovaný

Cintorín Mýtne Ludany-reformovaný sa nachádza v obci Mýtne Ludany, okres Levice, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 739 zosnulých v 417 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1822.

Správcom cintorína je Obec Mýtne Ludany, Kalvínske námestier 6/1, 93556 Mýtne Ludany. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Mýtne Ludany-katolícky (234 hrobových miest)

Fotogaléria

okolie_1.jpg okolie_2.jpg okolie_3.jpg okolie_4.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Jozef Ambrus 13.9.1993 55
1 Julianna Ambrusová rod. Turčanová - -
1 Víliam Nagy 2010 47
2 Mária Turčanová rod. Gagová 1986 64
2 Simonka Nagyová - -
2 Michal Turčan 1999 81
3 Ondrej Franczel 9.7.1981 37
3 Michal Franczel 9.10.1993 52
3 Ján Franczel 20.10.1984 49
4 Júlia Čelovská 28.10.1973 75

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: