Vyškovce nad Ipľom - Vyškovce nad Ipľom

Cintorín Vyškovce nad Ipľom sa nachádza v obci Vyškovce nad Ipľom, okres Levice, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 932 zosnulých v 574 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1880.

Správcom cintorína je Obec Vyškovce nad Ipľom, č. 132, 93577 Vyškovce nad Ipľom. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Ferenc Sági 20.7.1997 58
B / 1 Család Túri rod. - -
C / 1 Géza Tóth rod. 1969 81
C / 1 Viktória Tóth rod. Molnár 1970 80
C / 2 Mária Kádasi rod. - -
B / 2 Ilona Máté rod. 1960 59
B / 2 Ignác Máté rod. 1971 70
A / 2 Zolika Simon rod. 14.6.1966 5
A / 2 László Sas 20.4.2011 18
A / 3 Erzsébet Tóth rod. - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: