Vyškovce nad Ipľom - Vyškovce nad Ipľom

Cintorín Vyškovce nad Ipľom sa nachádza v obci Vyškovce nad Ipľom, okres Levice, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 932 zosnulých v 574 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1880.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Vyškovce nad Ipľom, č. 132, 93577 Vyškovce nad Ipľom. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ +421 36 742 10 89
✉ starosta@vyskovcenadiplom.sk, podatelna@vyskovcenadiplom.sk
🌐 http://www.vyskovcenadiplom.sk

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 272 Ladislav Piatrik 3.8.2016 70
B / 7 Andor Lukács 4.10.2014 53
C / 21 László Gergely 5.8.2014 83
C / 121 Blanka Kôpková 2014 -
B / 90 Ladislav Csala 2013 78
B / 181 Géza Popellár 2013 90
A / 175 Mihály Nyustin 2013 -
A / 247 József Balla 2013 85
A / 253 Angela Tuhárska rod. Viciánová 2013 71
A / 22 Valéria Borka 2013 67

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: