Horné Trhovište - Horné Trhovište

Cintorín Horné Trhovište sa nachádza v obci Horné Trhovište, okres Hlohovec, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 416 zosnulých v 245 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1912.

Správcom cintorína je Obec Horné Trhovište, č. 73, 92066 Horné Trhovište. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie_1.jpg okolie_10.jpg okolie_11.jpg okolie_2.jpg okolie_3.jpg okolie_4.jpg okolie_5.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg okolie_8.jpg okolie_9.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Ján Vlčan - -
1 Michal Vlčan - -
1 Amália Vlčanová - -
2 Štefan Cebo 10.8.1966 40
2 Anna Cebová rod. Bokorová 23.2.1999 71
3 Ján Bartoš 5.3.1931 60
3 Veronika Bartošová rod. Lukáčová 1964 85
4 Ján Držik 1.9.1967 85
4 Mária Držiková rod. Valachová - -
5 Terézia Michalová rod. Bíliková 31.10.1962 71

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: