Dvorníky - Dvorníky-Posádka

Cintorín Dvorníky-Posádka sa nachádza v obci Dvorníky, okres Hlohovec, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 136 zosnulých v 92 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1896.

Správcom cintorína je Obec Dvorníky, č.428, 92056 Dvorníky. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Dvorníky (1014 hrobových miest)

Fotogaléria

okolie_2.jpg okolie_3.jpg okolie_4.jpg okolie1.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
2 neznámy - -
3 neznámy - -
4 neznámy - -
5 neznámy - -
6 neznámy - -
7 neznámy - -
8 neznámy - -
9 Štefan Mesaroš 20.1.1896 -
10 Mária Števíková rod. Vrabcová 1955 -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: