Dvorníky - Dvorníky

Cintorín Dvorníky sa nachádza v obci Dvorníky, okres Hlohovec, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1738 zosnulých v 1014 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1890.

Správcom cintorína je Obec Dvorníky, č.428, 92056 Dvorníky. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Dvorníky-Posádka (92 hrobových miest)

Fotogaléria

okolie_1.jpg okolie_2.jpg okolie_3.jpg okolie_4.jpg okolie_5.jpg okolie_6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 1 Aleš Tóth rod. 12.4.1975 0
C / 1 Igor Jošt rod. 23.11.1991 28
A / 1 Róbert Ševčík 8.4.1992 58
A / 1 Mária Ševčíková rod. Urbanová - -
D / 1 Jozef Ambruš rod. 12.6.1979 58
D / 1 Katarína Ambrušová rod. Kamendyová 30.10.2011 89
D / 2 Jozefína Polakovičová rod. 8.9.1998 84
D / 2 František Polakovič rod. 10.5.1979 65
A / 2 Ján Kakaš rod. 22.10.1992 49
C / 2 Štefan Činčura rod. 3.5.1978 39

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: