Vranov nad Topľou - Vranov nad Topľou

Cintorín Vranov nad Topľou sa nachádza v obci Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 4680 zosnulých v 3392 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1891.

Správcom cintorína je Mesto Vranov nad Topľou, Dr.C.Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Dlhá (730 hrobových miest) Čemerné 1 (989 hrobových miest) Čemerné 2 (114 hrobových miest) Lomnica (131 hrobových miest)

Fotogaléria

okolie_1.jpg okolie_10.jpg okolie_11.jpg okolie_12.jpg okolie_13.jpg okolie_14.jpg okolie_15.jpg okolie_16.jpg okolie_17.jpg okolie_18.jpg okolie_19.jpg okolie_2.jpg okolie_20.jpg okolie_21.jpg okolie_22.jpg okolie_3.jpg okolie_4.jpg okolie_5.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg okolie_8.jpg okolie_9.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
C / 1 Helena Ruby - -
A / 1 Tomáško Piskor 6.11.2001 5
D / 1 rodina Goroľová - -
D / 1 Július Goroľ 1957 33
D / 1 Helena Goroľová rod. Huňáková 1983 56
E / 1 Alexander Kurimsky 1931 36
E / 1 Pavel Kurimsky 1954 85
E / 1 Michal Košicky - -
I / 1 Ján Malý 17.8.2006 79
I / 1 Alžbeta Malá rod. Petrová 16.2.2003 75

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: